En närmare presentation av Eva

Jag har arbetat som organisationskonsult inom privat och offentlig verksamhet sedan 1986. Dessförinnan arbetade jag i ett antal olika chefsbefattningar inom tre olika företag samt tog min civilekonomexamen.


De två saker jag brinner mest för är utvecklingsarbete i ledningsgrupper med nyfikna, kritiska och utvecklingshungriga medlemmar, samt organisationsutveckling med stora, komplicerade förändringsprojekt.  Under senare år har jag arbetat mycket med medelstora tillväxtföretag inom det privata näringslivet, och med att utveckla ledarskap och styrning inom sjukhus och primärvård.

Jag tycker om att vara med och skapa visionerna i förändringsarbeten och att sedan få bygga ett fundament som håller och att knyta ihop teorier och praktik, så att det blir användbar kunskap, som hjälper människor i organisationer att prestera mycket mer än de trodde var möjligt. Jag är ifrågasättande – tycker om att utmana gamla sanningar, rak och tydlig och för det mesta entusiasmerande och bra på att hålla drömmar levande.

072-971 49 26
eva@managesupport.com

En närmare presentation av Sven

Under min långa tjänst som sjöofficer har jag främst intresserat mig för utbildning, ledarskap och internationella frågor. Jag har varit chef och ledare i större och mindre sammanhang och aktivt medverkat i olika ledningsgrupper.

Mitt stora intresse för språk och för Europa har medfört en del arbete utomlands som öppnat nya horisonter. Min stora nyfikenhet och min positiva syn på mina medmänniskor har inneburit många utmaningar och upptäckter.

Jag har en stark känsla för familj och vänner.  Under 30 år var jag gift med en baskiska (från norra Spanien) och vi har tre barn (idag vuxna) tillsammans.

Jag är en drivande, social person som är beredd att ta ansvar och tar ansvaret på allvar. Jag kan både vara entusiasmerande och fordrande i min ledarroll, samtidigt som jag är omhändertagande och empatisk.

076-800 95 84
sven@managesupport.com

En närmare presentation av Peter

Kärleken till havet och lusten till äventyr förde mig till Flottan. Jag är kommendörkapten emeritus med 40 års tjänstgöring på allt från motortorpedbåtar, Berga slott till Försvarsmaktens Högkvarter. Det har gett mig en lång erfarenhet av ledarskap.

Som officer har jag planerat, utbildat och genomfört verksamhet under pressade förhållanden och med höga förväntningar från överordnad chef.

Jag vill att andra ska känna sig delaktiga och engagerade när jag leder. Att planera och genomföra projekt tillsammans med människor med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet är jag van vid. Genom en positiv grundsyn och en tro på individen har jag lyckats få med mig personalen även vid svåra beslut.

Jag lyssnar, analyserar och jobbar systematiskt och genomtänkt för att komma till resultat.

Min uppfattning är att förändring är ett normaltillstånd.

070-444 67 99
peter@managesupport.com

En närmare presentation av Björn

Jag är f.d. yrkesofficer från Norska Flygvapnet. Jag har arbetat med organisations- och chefsutveckling sedan 1975, bl.a. vid Forsvarets Psykologiske och Pedagogiske Senter, och som stipendiat i Lederoppläringsrådet i Norge.

Jag har utbildning i psykologi, organisationsteori och orga-nisationsutveckling vid norska och svenska universitet. Idag arbetar jag enbart med organisationsundersökningar och analyser för MSC.

Jag är en mycket tålmodig man, analystisk, lugn och prestigelös. Jag tycker om att hjälpa människor att själva resonera sig fram till en lösning.

bjorn@managesupport.com