Chef- och ledarutveckling är ett mycket brett område där de olika delarna  behöver gå hand i hand och utvecklas tillsammans med den övriga organisationen för att skapa ett framgångsrikt företag.
Hos oss börjar det med att skapa en gemensam syn i hela bolaget, på alla nivåer, på hur ledarskapet ska se ut, vilka värderingar som ska bära upp de strukturer och de beteenden som alla ledarna sedan ska arbeta efter.

Mer om Chef- och ledarutveckling

Förändringstrycket idag är påtagligt och förändringstakten snabb på de flesta företag. För att ha en chans att hänga med måste man ständigt anpassa sig, utvecklas och göra små förändringar i det dagliga arbetet. Ovanpå detta kommer de planerade, större förändringsprocesserna som är mer dramatiska för organisationens medlemmar, svårare att förstå, mer av förändrade världsbilder och paradigmskiften.  Det gör förändringsberedskap och förändringsledning oerhört viktigt i de flesta organisationer.
Mer om Organisationsutveckling.

Med våra Chefnätverk vill vi skapa arenor för kunskaps-utbyte mellan erfarna kollegor från olika miljöer.
En plats  där man kan ta upp specifika händelser, de utmaningar och de förutsättningar man träffar på i sin vardag och få sina uppfattningar kritiskt granskade för att därefter göra en gemensam analys och komma fram till fler handlingsmöjligheter än de man såg själv.
Alla nätverk ser olika ut, både till upplägg och innehåll, allt beroende på vilka medlemmar nätverket har och deras önskemål. Alla nätverk ger möjligheter till nya kontakter och kompetensutveckling.

Mer om Chefnätverket

Följ med oss på en resa till Kroatien där vi prövar och utvecklar det praktiska ledarskapet. Ett program för enskilda chefer eller grupper där vi skapar olika situationer, ibland under pressade förhållanden, som kommer att sätta ledarskapsfrågor på sin spets. På kvällen diskuteras dagens upplevelser och dras gemensamma slutsatser, kopplade till aktuell forskning om ledarskap och organisationsutveckling.
Mer om Praktiskt ledarskap