Chef- och ledarutveckling

Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram

Ledarskap på de flesta nivåer består enligt undersökningar till 40 procent av att hantera saker som oväntat dyker upp och kräver ett snabbt beslut. Till 40 procent består det av administrativa uppgifter. Endast 20 procent handlar om att fundera på strategier, tänka på framtiden och utvecklingen av organisationen eller på att ta hand om medarbetarna och utveckla de mjuka värdena.

Hur borde då ett bra och riktigt ledarskap se ut? Svaret på den frågan har varierat över tiden, ledare i dagens organisationer ska vara bra föredömen, inspirerande, motiverande, våga konfrontera när det behövs och visa personlig omtanke. Det råder en renässans för självstyrande team där chefens viktigaste uppgift blir att locka fram den inre lusten att ta eget ansvar, drivet och viljan att utvecklas och lära finns hos varje individ.


Läs mer om Ledarskapsutveckling i vår PDF eller kontakta oss

Effektiv chefintroduktion

Foto:tableatny/Flickr/CC BY 2.0 Foto:tableatny/Flickr/CC BY 2.0

Oerhört stora ansträngningar och resurser läggs ner på att hitta rätt person när en ny chef rekryteras i en organisation. Det är väsentligt för hela verksamheten att rekryteringen blir lyckad. Men vad händer sedan, när den nye chefen är på plats?

Oftast kommer en period, av varierande längd, när organisationen går på sparlåga, många avvaktar och iakttar den nye chefen, några utnyttjar tiden till att positionera sig och den nye chefen försöker förstå hur allt och alla fungerar.


Läs mer om Effektiv Chefintroduktion på PDF eller ta kontakt med oss.

LIFT-programmet

Image courtesy of cooldesign / FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of cooldesign / FreeDigitalPhotos.net

LIFT är ett utvecklingsprogram för företagsledare i tillväxtföretag. Programmet vänder sig till företagare med vilja och möjlighet att utveckla både sig själva och sitt företag. LIFT tar ett helhetsgrepp på ledarskap och affärsutveckling och kommer att bidra till bättre tillväxtmöjligheter i deltagarnas företag.

Programmet genomförs i seminarieform, med arbete i mindre grupper och i det egna företaget mellan seminarietillfällena

 
Läs mer om LIFT-programmet i vår PDF eller ta kontakt med oss.

Vi coachar ledare i förändringsledning

Varför  misslyckas 85% av alla stora komplexa förändringsprojekt?

  • Ledningen tror inte till 100% att förändringen är nödvändig för överlevnad/tillväxt. Några i ledningen håller fingrarna i kors.
  • Det finns ingen tydlig, lockande vision som visar hur enskilda individer berörs.
  • Förändringsteamet har inte tillräckligt inflytelserika, kunniga och trovärdiga medlemmar.
  • Förändringsprocessen är inte tillräckligt noggrant genomtänkt och planerad och trots att man har delmål och mål väljer man att inte mäta dem.
  • Ledningen tror att förändringsprocessen är avslutad och att man nått i mål långt innan man gjort det. först när alla i företaget beter sig och tänker enligt det nya sättet har förändringen förankrats i företagskulturen.
  • Kommunikation och ledarskap är alltför otydliga, förekommer för sällan eller går stick i stäv med det förändringen försöker åstadkomma.   


Läs mer om förändringsledning på PDF eller ta kontakt med oss

Utveckling av ledningsgrupper

Image courtesy of franky242 / FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of franky242 / FreeDigitalPhotos.net

Ledningsgruppen finns till för VDs skull, det är VD som väljer hur ledingsgruppen ska fungera, vilket arbetssätt man ska ha, vilka som ska ingå i gruppen och om och i så fall hur man ska fatta beslut i gruppen. Det juridiska ansvaret ligger förstås alltid kvar hos VD men i en väl utvecklad grupp kan VD välja att ta alla beslut i konsensus.

Utveckling av en ledningsgrupp handlar alltid om utveckling i två dimensioner;

  • Affärsutveckling, strategisk utveckling och verksamhetsutveckling.
  • Gruppdynamisk utveckling, olika personliga beteendestilar och olika individers behov av inflytande och frihet, konflikthantering, kommunikation mm.

Vi har arbetat med och deltagit i olika sorters ledningsgrupper, från koncernledningsgrupper med 23 personer till små tighta oerhört väl utvecklade grupper på fyra personer. Vi har sett hur utmärkt teamarbete kan lyfta och rädda en organisation i svårigheter men vi har också sett hur maktspel, personligt rävspel och lobbyism kan förstöra lysande förutsättningar.  
För oss är det oerhört viktigt att en utvecklingsinsats i en ledningsgrupp verkligen berör deltagarna på allvar och leder till att gruppen hittar ett mer inspirerande och bättre sätt att fungera och att det syns i organisationens resultat.


Läs mer om Ledningsgrupper i vår PDF och eller ta kontakt med oss.