Chefnätverket

Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net

Vi vet att de flesta ledare

  • känner sin bransch och den logik den bygger på mycket väl. Antagligen bättre än alla andra, men ibland behöver man få alla sina övertygelser diskuterade ur ett helt nytt perspektiv
  • är relativt ensamma om sina tankar på framtiden
  • inte hinner fundera på långsiktig, strategisk utveckling, hur man får alla i företaget att dra åt samma håll eller hur företagets kultur egentligen ser ut och verkar.

Läs mer om Chefnätverket på PDF eller ta kontakt med oss