Praktiskt ledarskap

Vi erbjuder ett praktiskt ledarskapsprogram för enskilda chefer eller grupper som vill prövas och utveckla sitt ledarskap. I en härlig miljö, till sjöss ombord, deltar alla i allt arbete och möter olika situationer där ledarskapet prövas, ibland under pressade förhållanden. På kvällen diskuteras dagens upplevelser och dras gemensamma slutsatser, kopplade till aktuell forskning.


MSCglatsen ger möjlighet att spegla ditt ledarskap under skarpa förhållanden och skapar en miljö där en befintlig ledningsgrupp kan sammansvetsas under angenäma men ofta utmanande former.

 Läs mer om praktiskt ledarskap i vår PDF eller ta kontakt med oss.